Author Archives: Vy Thúy

Phong Việt Tham Dự Sự Kiện – Đêm Dạ Hội “Ngày Tết Doanh Nhân”

Vào ngày 13/10/2022 Chi Hội Doanh Nghiệp Thới An đã tổ chức Đêm Dạ Hội –  Ngày Tết Doanh Nhân, để chào mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam đồng thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu gắn kết với nhau.  Khung cảnh các doanh nghiệp giao lưu trong đêm dạ hội Trong…