Tag Archives: tiktok

Nhân viên TikTok được quyết định video triệu view trên TikTok

Tài liệu nội bộ tiết lộ nhân viên TikTok có thể quyết định những video được lên xu hướng, nhằm thu lợi từ việc hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng, người nổi tiếng. Theo TikTok, việc cấp quyền trên nhằm “giới thiệu những người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung…