Tag Archives: logo màu xanh

Vì sao các công ty công nghệ đều dùng logo có màu xanh?

Hầu hết logo của các hãng công nghệ lớn đều có màu xanh. Bạn có nhận thấy rằng logo của hầu hết các hãng công nghệ lớn trên thế giới thường có màu xanh như Facebook, LinkedIn, Skype và Telegram… Theo chuyên gia, điều này đều liên quan đến tâm lý học tác động đến…