Tag Archives: mạng xã hội

Những quy tắc ngầm của các thuật toán trên mạng xã hội

Xác định đúng phân khúc khách hàng mục tiêu

Kể từ khi ra đời và phát triển mạnh mẽ, khái niệm nhà sáng tạo nội dung (Content Creator) gắn liền với các nền tảng mạng xã hội, và để trở nên phù hợp hơn, họ buộc phải chạy theo các thuật toán. Việc tìm ra các quy tắc hay thuật toán ẩn của các nền…